Четвъртък 28, Май 2020г.

ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 175 И ЧЛ. 263 ОТ ЗПУО

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА

виж

ПРОГРАМА ГЦДО  2017-2018г.

виж

СТРАТЕГИЯ ЗА ПГ 

виж

ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАНЕ

виж

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА ЛИЧНОСТНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ

виж

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

виж

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2016-2020г.

виж

ПРОГРАМА ГЦДО 2018-19

виж

ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЯ 2019-2020

виж

Стратегия 2 за ПГ

виж

Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи

виж

 

 

Сподели: